Κριτήρια επιλογής ασθενών για χειρουργική θεραπεία PDF Εκτύπωση E-mail

Κριτήρια Επιλογής Ασθενών με ν. Πάρκινσον για Χειρουργική Θεραπεία

  Η πιθανότητα της χειρουργικής θεραπείας συζητείται όταν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
•    Τεκμηριωμένη νόσος Πάρκινσον από νευρολόγο εξειδικευμένο σε παθήσεις κινητικών διαταραχών.
•    Τεκμηριωμένη ικανοποιητική απάντηση στην θεραπεία με Λεβοντόπα κατά την χρόνια θεραπεία.
•    Διάρκεια της νόσου τουλάχιστον για 5 έτη (εκτός ειδικών εξαιρέσεων)
•    Απουσία ψυχικών ή νοητικών διαταραχών που είναι δυνατόν να επηρεάσουν ή να τροποποιήσουν τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα, όπως άνοια, διπολική διαταραχή, φαρμακοανθεκτιή κατάθλιψη, εξάρτηση από ουσίες.
Καλή γενική κατάσταση και απουσία σοβαρών καρδιολογικών, ογκολογικών και αιματολογικών διαταραχών