Αιτιολογία PDF Εκτύπωση E-mail

 Η αιτιολογία της δυσλειτουργίας αυτής ακόμα και σήμερα είναι άγνωστη.
Μπορεί να υπάρχει ιστορικό τραυματισμού στο κεφάλι ή τον αυχένα, αλλά η σχέση μεταξύ του τραυματισμού και της δυστονίας είναι ακόμα ασαφής. Γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί ο ρόλος που διαδραματίζει ο τραυματισμός στη δυστονία, περιλαμβάνοντας και τη περίπτωση εμφάνισης δυστονίας σε αυτούς που έχουν γενετική προδιάθεση. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν υπάρχει σαφής εικόνα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μεσολαβεί διάστημα ετών μεταξύ του τραυματισμού και της εμφάνισης της δυστονίας.

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κληρονομικότητας στην εμφάνιση του Σπαστικού Ραιβόκρανου, αλλά σε περιπτώσεις γενικευμένης δυστονίας που σχετίζεται με το DYT1 γονίδιο.

Υπάρχουν μελέτες ότι η χρήση συγκεκριμένων ουσιών, όπως η Κεταμίνη, οι αμφεταμίνες και η κοκαϊνη , αλλά και φαρμάκων όπως η αλοπεριδόλη (Aloderidin), η χλωροπρομαζίνη (Largactil), μπορούν να προκαλέσουν οξεία δυστονία δηλ. απώλεια του φυσιολογικού μυϊκού ελέγχου.