Γενικά PDF Εκτύπωση E-mail

Το Σπαστικό Ραιβόκρανο είναι νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τους μύες του αυχένα, κάνοντας το κεφάλι να γέρνει είτε προς τα πλάγια, είτε προς τα πίσω ή πολύ μπροστά. Αποτελεί χρόνια νόσο που μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Είναι δυνατόν να αρχίσει σε οιαδήποτε στιγμή της ζωής, αν και τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως στην μέση ηλικία.

Η συχνότητα της νόσου είναι περίπου 3 άτομα σε κάθε 10.000 πληθυσμού. Στην χώρα μας υπολογίζεται ότι με βάση τον πληθυσμό (~ 11.000.000) θα πάσχουν ~ 3.300 άτομα.

Οφείλεται σε δυσλειτουργία ειδικών νευρωνικών κέντρων του εγκεφάλου, τα συμπτώματα όμως παρουσιάζονται μόνον στους μύες που καθορίζουν την θέση της κεφαλής στον χώρο.