Κριτήρια τοποθέτησης αντλίας PDF Εκτύπωση E-mail

  Για την  τοποθέτηση της αντλίας απαιτείται  προεγχειρητική κλινική αξιολόγηση  η οποία  γίνεται από πολυκλαδική εξειδικευμένη ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (ιατροί φυσικής αποκατάστασης, νευρολόγοι και νευροχειρουργοί) με πολύχρονη πείρα στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας. Η ομάδα του Αναπλ. Καθηγητή Στάθη Ι. Μποβιάτση, αποτελούμενη από εξειδικευμένους νευρολόγους, φυσιάτρους, φυσιοθεραπευτές και νευροχειρουργό, με 10ετή εμπειρία στην μέθοδο,  ακόμη και στην αντιμετώπιση  ασθενών χειρουργημένων παλαιά σε κέντρα του εξωτερικού, αντιμετωπίζει με επιτυχία περιστατικά με κλινική εικόνα σπαστικότητας.  Στόχος είναι να καθοριστεί η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς, αλλά και ο βαθμός στον οποίο η σπαστικότητα επεμβαίνει στην συνολική αναπηρία του ασθενούς.

   Τα απαραίτητα κριτήρια για να αποτελεί ο ασθενής υποψήφιο για χειρουργείο είναι:

  • χρόνια βαριάς μορφής σπαστικότητα,
  • αποτυχία από του στόματος αγωγής, μετά από λήψη τουλάχιστον για 6 μήνες
  • διάρκεια συμπτωμάτων περισσότερη από 12 μήνες,
  • απουσία αλλεργίας στο φάρμακο, 
  • ηλικία μικρότερη των 65 ετών. 

 Οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια αυτά, υποβάλλονται σε τεστ εφάπαξ ενδοθηκικής έγχυσης μπακλοφαίνης, δηλαδή σε  χορήγηση του φαρμάκου σε δόση για μία μόνον ημέρα και εάν  ο ασθενής παρουσιάσει εξάλειψη της σπαστικότητας, τότε αποτελεί υποψήφιο για χειρουργείο.