Χειρουργική Θεραπεία PDF Εκτύπωση E-mail

   Η επέμβαση τοποθέτησης της αντλίας είναι σχετικά απλή και γίνεται υπό γενική αναισθησία.  Η αντλία, σε μέγεθος «κουτί σπίρτων» τοποθετείται κάτω από το δέρμα στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα. Ακολούθως, ένας καθετήρας συνδέεται στην αντλία, οδηγείται υποδόρια  και εισάγεται στον νωτιαίο σάκο για την έγχυση του φαρμάκου. Τα πρώτα αποτελέσματα, γίνονται συνήθως εμφανή μέσα σε 72ώρες.

Η αρχική δόση την οποία η αντλία χορηγεί, εξαρτάται από την ανταπόκρισης του/της ασθενούς στο τεστ. Ακολούθως, ο ασθενής παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στη δοσολογία, εφόσον παραστεί ανάγκη. Η συνολική νοσηλεία συνήθως περιορίζεται σε 3 με 4 μέρες.

    Σήμερα η σπαστικότητα, ανεξάρτητα από την αιτιολογία της είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικά και να απαλλάξει τον ασθενή από την καθημερινή ταλαιπωρία. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με συντηρητικά – φαρμακευτικά μέσα όσο και με την τοποθέτηση της αντλία όταν τα συντηρητικά μέσα έχουν αποτύχει. Στην χώρα μας τόσο από τους φυσιάτρους όσο και από τους νευροχειρουργούς, εφαρμόζονται οι κατάλληλες  θεραπευτικές αγωγές με αποτελέσματα στα ίδια επίπεδα με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού.