Ειδικοί νευρολόγοι
1 Σπύρος Κονιτσιώτης
2 Γιώργος Τάγαρης
3 Παναγιώτης Ζήκος
4 Βάλια Σάκου